Legislacja

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania trafił do uzgodnień i konsultacji

31 sierpnia 2023

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania trafił do uzgodnień i konsultacji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, z załącznikami [kliknij]. Zachowano dotychczasowe regulacje. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z tzw. pośredniej zmiany przepisu upoważniającego.

Rozwiązywany problem. Opatrzony datą 23 sierpnia 2023 r. do wykazu prac legislacyjnych ministra infrastruktury (poz. 308) trafił projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentach stosowanych w tych sprawach. Autorzy projektu przypominają, iż Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589) zmieniła brzmienie wytycznej określonej w art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy, co prowadzi do tzw. pośredniej zmiany przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia i w konsekwencji skutkuje koniecznością wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.  niniejszego rozporządzenia w sprawie egzaminowania). Z uwagi na usunięcie z wytycznej zagadnienia opłat za prowadzenie egzaminów państwowych, które to opłaty są już uregulowane odrębnym aktem prawnym wydanie nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian merytorycznych.

Zaproponowane rozwiązania. Projektowane rozporządzenie zachowuje wszystkie dotychczasowe regulacje, z wyłączeniem przepisów przejściowych, które wyekspirowały (§ 61). Zaktualizowano załączniki do przedmiotowego rozporządzenia w celu umożliwienia ich elektronicznego przekazywania, tj. zlikwidowano obowiązek opatrywania ich pieczęcią, naniesiono zmiany redakcyjne poprawiające czytelność załączników oraz podniesiono poziom zabezpieczeń w zakresie wzoru dokumentu „Legitymacja Egzaminatora”. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków niż zmiana przepisów.

- Brak rozporządzenia spowoduje brak możliwości przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy – czytamy w ocenie skutków regulacji. Projekt skierowano do uzgodnień i konsultacji. Planowane wykonanie przepisów rozporządzenia z dniem jego wejścia życie - 1 stycznia 2024 r.(jm)