Legislacja

O kursach reedukacyjnych już dzisiaj

20 lutego 2013

3dd689d858e7c41f9b5bcd79f015819b34191eb6(Fot.: PD@N 456-95)

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami kursy reedukacyjne mają się rozpocząć od 4 stycznia 2016 r. Jeszcze w grudniu odbyły się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe treści rozporządzenia dotyczącego kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego trwają. Jednym z wzbudzających kontrowersje elementem rozstrzygnięć były terminy organizacji kursu. Mają one trwać cztery dni (28 godzin zajęć) a odbywać się mają wyłącznie w dni powszednie dni tygodnia. Odmienne stanowisko zaprezentował tu resort spraw wewnętrznych. Nie znajdował on uzasadnienia takiej decyzji, wnosił o zmianę polegającą na określenie, iż kurs będzie realizowany odpowiednio w I, II, III i IV dzień kursu. Uzasadniano, iż organizacja wyłącznie w dni powszednie będzie stanowiło uciążliwość dla uczestników kursu. “Dziennik Gazeta Prawna” przywołuje na swoich łamach dwie wypowiedzi: - Należy zauważyć, że prowadzenie kursu reedukacyjnego w dni powszednie ma stanowić dodatkową uciążliwość dla osób skierowanych na ten kurs - to odpowiedź Macieja Jankowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu. - Nie tylko mamy przekroczenie delegacji ustawowej, ale i rozwiązanie jest niekonstytucyjne. Jakiekolwiek uciążliwości czy dodatkowe obciążenia dla obywateli muszą być po pierwsze proporcjonalne, a po drugie przewidziane ustawowo. Ustawodawca się na ten temat nie wypowiedział, lecz uznał, że kurs reedukacyjny, jak sama nazwa wskazuje, nie ma być uciążliwością, ale mieć zadanie reedukacyjne, prewencyjne i prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - komentował Maciej Wroński, radca prawny Ogólnopolskiego Związku Przewoźników Drogowych. Odnosząc się do zgłoszonych uwag resort nie odstąpił od wersji organizacji kursu w dni powszednie. Stanowisko to uznane zostało za niezrozumiale i nieracjonalne. Ostatecznej wersji projektu nie znamy, dostępna jest wyłącznie ta z listopada 2012.