Legislacja

O obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu

24 marca 2020

O obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W sprawie planowanej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym Joanna Mucha zgłosiła interpelację poselską i zaadresowała ją do ministra infrastruktury. Resort potwierdza potrzebę zmian powołując się na zasadę dyskontynuacji prac parlamentu.

Zapowiedź wprowadzenia przepisów nowelizujących ustawę - Prawo o ruchu drogowym miała miejsce w lutym 2019 r. Dotyczyła ona wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu poddanego okresowemu badaniu technicznemu przez stacje kontroli pojazdów oraz wprowadzenie rozszerzonego zakresu kontroli, częściowej zmiany metodyki badawczej przeprowadzanego cykliczne okresowego badania technicznego przez stacje kontroli pojazdów. Wprowadzenie tego kryterium oceny zadymienia dla pojazdów pozwoliłoby na wykrywanie niesprawności filtra cząstek stałych (DPF). Posłanka zapytała o to czy stacje kontroli pojazdów będą zobligowane do mierzenia jakości spalin pojazdów i od kiedy jest planowan wprowadzenie stosownych przepisów orz czy diagności podczas badań technicznych pojazdów będą mieli obowiązek kontroli spalin pojazdów.

Sekretarz stanu Rafał Weber odpowiadając w imieniu ministra infrastruktury przypomniał, że wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu zakładał projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A) przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. - Propozycja ta opierała się na wzmocnieniu nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, jak i zatrudnionymi w nich diagnostami. Koncepcja funkcjonowania nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów rozszerzała zakres kontroli przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru projekt zakładał m. in. powierzenie organowi nadzoru kontroli i weryfikację wyników wybranych losowo badań technicznych przeprowadzonych przez diagnostę na stacji kontroli pojazdów również w zakresie analizy wyników pomiarów z analizatora spalin albo dymomierza w zakresie emisji szkodliwych substancji - informował.

I kilka ważnych dat. Otóż projekt ustawy 30 października 2018 r. przyjęła Rada Ministrów. Następnie był procedowany w Sejmie, gdzie 14 grudnia 2018 r. prace zostały wstrzymane na etapie trzeciego czytania w Sejmie. - Uprzejmie informuję, że w związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentu i nową kadencją Sejmu, Minister Infrastruktury planuje podjąć na nowo prace legislacyjne dotyczące systemu badań technicznych pojazdów - konkluduje Rafał Weber. (jm)