Legislacja

Odczyt wskazań drogomierza uregulowany

12 grudnia 2019

Odczyt wskazań drogomierza uregulowany
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia br. pod numerem pozycji 2390 Rządowe Centrum Legislacji opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej. W akcie określono: szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, wysokość opłaty za dokonanie odczytu.

Jak określił ustawodawca dokonanie odczytu przeprowadza się po: pobraniu opłat, o których mowa w art. 81b ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przyjęciu oświadczenia, o którym mowa w art. 81b ust. 5 ustawy; pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym że: w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po dokonaniu odczytu, w przypadku pojazdu przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po dokonaniu odczytu i jest poprzedzone wprowadzeniem danych pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 1 stycznia 2020 r. Przypominamy, iż tego samego dnia wchodzi w życie przepis - rozporządzenia w sprawie kontroli drogowych - regulujący tryb sprawdzeń stanu drogomierza w trakcie kontroli drogowych. Funkcjonariusze każdorazowo sprawdzą przebieg pojazdu, ten zostanie natychmiast porównany z danymi CEPiK, ale też zapisany tam ten ustalony w dacie przeprowadzanej kontroli. Kierowca kontrolowanego pojazdu jest zobowiązany umożliwić odczytanie licznika. Przewidziano, iż z obowiązku kontroli drogomierza kontrolujący będzie zwolniony w trakcie prowadzonych akcji jak np. „Trzeźwy poranek”. (jm)