Legislacja

Pieszy nie będzie miał bezwzględnego pierwszeństwa – mówi minister Rafał Weber

10 stycznia 2020

Pieszy nie będzie miał bezwzględnego pierwszeństwa – mówi minister Rafał Weber
iTV Sejm. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. 9.1.2020 r. [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszy sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała rządowy dokument Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.” Przedstawiali: sekretarz stanu w resorcie infrastruktury – Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu Drogowego - Alvin Gajadhur oraz sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik. Dyskusja oraz zadawane pytania dotyczyły działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tu przede wszystkim pieszych. Dokument przyjęto bez uwag. Został rekomendowany do przedstawienia na posiedzeniu plenarnych.

Posłowie, członkowie Komisji Infrastruktury w obecności zaproszonych ekspertów rozpatrywali rządowy dokument pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r." (druk nr 76). Przypomnijmy, iż dokument wpłynął do Sejmu jeszcze poprzedniej, miało to miejsce 28 czerwca. Przez Sejm VIII kadencji nie został przyjęty. Ponieważ nie działa wobec niego zasada deskontynuacji*). 19 grudnia 2019 r. – już w IX kadencji – dokument skierowano do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury.

Raport. Dokument przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawiera szczegółowe statystyki, informacje i analizy obejmujące: Polsce na tle państw UE; bezpieczeństwie w ruchu drogowego w Polsce w roku 2018; zadania zrealizowane przez członków KRBRD przewidzianych do realizacji w 2018 roku; w programie realizacyjnych na lata 2018-2019 do NPBRD; inne działania mające wpływ na brd realizowane w 2018 r.; działalność badawczą i publikacje; analizy porównawcze stanu brd w województwach; liczbę zdarzeń drogowych i ich ofiar oraz wielkości wskaźników zagrożenia w roku 2018; zestawienie podstawowych wskaźników monitorowania NPBRD w 2010 i 2018 r.

- Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2018 r. jest nadal niezadawalający. Liczba 2862 ofiar śmiertelnych to liczba dramatów ludzi, których – pomimo wielu wysiłków i starań zarówno Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jak i władz samorządowych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych czy mediów, które konsekwentnie pracowały nad tym, aby po polskich drogach jeździło się sprawnie i bezpiecznie – nie udało się uratować. Dopóki choćby 1 osoba ginie na drodze sytuacja ta jest nie do przyjęcia i nigdy nie będzie satysfakcji z podejmowanych działań – ocenia Andrzej Adaczyk, przewodniczący KR BRD, minister infrastruktury.

Dyskusja. Raport – zresztą po raz kolejny – został oceniony jako obszernie wyczerpujący zagadnienie. Uczestniczący w dyskusji posłowie oraz goście podnosili wiele niezwykle istotnych spraw wśród nich przede wszystkim: widoczne tendencje wydarzeń w ruchu drogowym, miejsce pieszego w statystykach wypadków śmiertelnych itd. Wskazywano na potrzebę podjęcia skutecznych działań wymieniano: kontroli prędkości, tu systemowi fotoradarów; konieczność podniesienia wysokości mandatów, nieuchronności kar i ich powiązaniu z zarobkami piratów drogowych; stacjom odpoczynku dla kierowców; miejscom wrażliwym na polskich drogach; pieszym i seniorom w statystykach wypadkowości; wypadkom drogowym na przejściach dla pieszych; zachowaniom kierowców i innych uczestników ruchu drogowego; budowie bezpiecznej infrastruktury; środkom na działania samorządowe itd. itd. Pytań bardzo wiele.

Mówiąc o wywołującym tak wiele emocji tzw. bezwzględnemu bezpieczeństwu pieszych – Rafał Weber odpowiadał: - Skala wypadków na przejściach dla pieszych, z winy pieszych. Około 85% wypadków, które maja miejsce na przejściach dla pieszych jest z winy kierujących. Jest z winy kierujących! Tutaj kierujący ponosi winę za takie zdarzenia drogowe, stąd – jak sądzę – taka propozycja Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, aby kierowca był zmuszony ustąpić pierwszeństwa pieszemu, ale ta propozycja nie polega na tzw. bezwzględnym pierwszeństwie dla pieszych. Nie! Pieszy nie będzie miał bezwzględnego pierwszeństwa. Pieszy też będzie musiał odpowiednio zareagować, zachować szczególną ostrożność przed wejściem na przejście dla pieszych. Pieszy też będzie musiał rozejrzeć się, spojrzeć czy nie nadjeżdża samochód, a jeżeli nadjeżdża czy faktycznie ustępuje pierwszeństwa. Chcemy, aby ta relacja między kierujący a pieszym zobowiązywała do konkretnych zachowań i kierujących, i pieszych. I jeden i drugi uczestnik ruchu drogowego powinien zachować się we właściwy sposób. Bo, tylko to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa tych niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

- Trzeci rok z rzędu wzrasta liczba zabitych na przejściach dla pieszych, czyli ta, gdzie poziom bezpieczeństwa powinien być szczególnie wysoki. Ja z niepokojem usłyszała wypowiedź Pana Ministra Webera, który zadeklarował, że ochrona bezpieczeństwa pieszych, którą szykuje ministerstwo i rząd nie będzie ochroną bezwzględną. Tzn. nie rozważacie Państwo wprowadzenia bezwzględnego bezpieczeństwa pieszych na pasach. To jest bardzo niedobra informacja i ona jest zupełnie nieuzasadniona jeżeli porówna się sytuację międzynarodową – oceniała wypowiedź ministra posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podsumowanie. Jak się dowiedzieliśmy rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowego, jeszcze w grudniu został przesłany do Rady Ministrów. Trwają uzgodnienia międzyresortowe. Potrzebne ustalenia szczegółów, chcemy szeroko konsultować i siegać do doświadczeń europejskich – konkludował Rafał Weber. Zgodnie mówiono o potrzebie kontynuacji prac legislacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokument został przyjęty i rekomendowany do przedstawienia na posiedzeniu plenarny. (jm)

*) Zasada deskontynuacji – zwyczajowa zasada, zgodnie z którą Sejm RP kończąc swoją kadencję zamyka wszystkie sprawy, bez względu na etap procedowania. Nie zostają one przekazane nowemu parlamentowi. Wśród wyjątków od tej zasady: projekty ustaw z inicjatywy obywatelskiej; sprawozdania komisji śledczej; postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej; postępowania w Komisji do Spraw Unii Europejskiej; postępowania w sprawach petycji.