Legislacja

Porozmawiajmy o egzaminowaniu. Cz. 1. Komunikat Ministerstwa Infrastruktury

1 lipca 2019

Porozmawiajmy o egzaminowaniu. Cz. 1. Komunikat Ministerstwa Infrastruktury
Szymon Huptyś, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W piątkowe popołudnie 28 czerwca br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Z dniem dzisiejszym - 1 lipca br. - zaczyna obowiązywać przywołany akt i jednocześnie traci moc poprzedzający akt, czyli rozporządzenie z 24 lutego 2016 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa o tym samym tytule. Część przepisów nowego rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zachęcamy do rozmowy. Dla rzetelności informacji przypomnijmy, iż projekt został podany do publicznej wiadomości 29 kwietnia. Trwały uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Informowaliśmy o zgłoszonych uwagach tu przede wszystkim Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, marszałków województw i innych. Dziś obowiązuje nowe rozporządzenie, zmienione w swoim brzmieniu. Jak informowali autorzy projektu w odniesieniu do obowiązujących przepisów rozporządzenia, projektowane przepisy zawierają szereg zmian dostosowujących do zmian ustawowych i korygujących dotychczasowy stan prawny a także wynikające ze zmiany prowadzonych przepisami rozporządzenia zmieniającego. Czy będzie łatwiej zdać egzamin? Czy powinno być łatwiej zdać egzamin? Pytań pojawia się wiele, równie wiele wątpliwości, a może raczej niezrozumienia przepisu.

Redakcja portalu L-INSTRUKTOR oraz tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS postanowiły przygotować cykl artykułów, których celem będzie analiza i wyjaśnienie zmian, nowości itd. itp. O pomoc poprosimy ekspertów, ale też praktyków, egzaminatorów i instruktorów, egzaminujących i przygotowujących do egzaminu. POROZMAWIAJMY O ZMIANACY W EGZAMINOWANIU. Oczekujemy na Państwa zapytania oraz wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Ułatwienia w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców

Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy to zmiany, które wprowadziła nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury.

Limit 9 egzaminów dziennie na jednego egzaminatora

Nowelizacja przepisów przewiduje, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny w ciągu 50 minut. Zmiana była podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia, stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców. Egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców.

Egzamin o wyznaczonej godzinie

Egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy będzie się rozpoczynał dokładnie o godzinie wskazanej przez WORD. Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu.

Egzamin na kategorię AM możliwy na czterokołowcu

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.

Niepotrzebne pieczątki

Zmiany w rozporządzeniach dostosowują dotychczasowe przepisy do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Po ich wprowadzeniu egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz numer uprawnień.

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzeń:

- w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1206

- w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1200

przy czym zmiany dotyczące pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu, ze względu na konieczność dostosowania się WORD-ów do nowych zasad, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Z poważaniem

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury