Legislacja

Poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym

25 lipca 2008

Do Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy: konieczności używania świateł mijania w okresie zimowym.

Źródło e-PrawoDrogowe – DODATKI. Projekty aktów prawnych – Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym – (w przygotowaniu)