Legislacja

Przywileje dla wywłaszczanych pod drogi

25 lipca 2008

Posłowie uchwalili zachęty finansowe dla właścicieli nieruchomości, którzy szybko opuszczą tereny wywłaszczone pod drogi – donosi “Rzeczpospolita”. Jeśli zrobią to w ciągu 30 dni od czasu, gdy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stało się ostateczne, to należne im odszkodowanie będzie powiększone o 5 proc. Ponadto, gdy ktoś ma dom albo lokal mieszkalny w nim, to dostanie 10 tys. zł na sfinansowanie przeprowadzki. Wynika to z przyjętej przez Sejm nowelizacji przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ma ona uprościć i przyspieszyć budowę dróg. Osoba, która nie skorzysta z tych uprawnień, będzie miała maksymalnie 120 dni na wydanie wywłaszczonej nieruchomości budującym drogę. Sejm poprawił też przepisy, aby były zgodnie z unijną dyrektywą 85/93/EWG. Nie będzie już oddzielnych decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę. Zastąpi je jedna decyzja – zezwolenie na inwestycję. Wtedy też trzeba będzie sporządzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ustawę musi jeszcze uchwalić Senat.