Legislacja

Potrzebny efektywny system szkolenia i egzaminowania

5 maja 2006

Rada Ministrów zaakceptowała sprawozdanie "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2005 roku" wraz z załącznikami. Dzięki realizacji programu GAMBIT 2005 – jak podsumowano - o ok. 3 tys. zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. W 2005 roku wydarzyło się ich 48 100, w efekcie zginęło 5444 osób, 61 191 zostało rannych. Większość wypadków (39 730) spowodowali kierujący, co stanowi 82,6 proc. Sprawcami kolizji byli najczęściej kierowcy w wieku 25-39 lat. W Polsce w wypadkach drogowych nadal ginie ponad dwukrotnie więcej osób niż np. w Szwecji, Holandii czy Anglii. Znacząco wzrosła liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Kierowcy będący w stanie nietrzeźwym spowodowali 4005 wypadków, w których zginęło 490 osób, a 5609 zostało rannych. Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego należy konsekwentnie realizować działania zawarte w Programie GAMBIT 2005 i Programie Realizacyjnym Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na lata 2006-2007. Przede wszystkim trzeba zmieniać zachowania uczestników ruchu drogowego poprzez lepszą współpracę z mediami oraz instytucjami pozarządowymi, fundacjami, firmami ubezpieczeniowymi, itp. Należy wzmacniać społeczną świadomość, że kara za nieprzestrzeganie przepisów jest nieuchronna. Konieczne jest przyspieszenie trybu karania sprawców wypadków i częstsze korzystanie z kar przewidzianych prawem. Trzeba kontynuować szkolenia osób zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego i wprowadzić bardziej efektywny system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.