Legislacja

Procedowanie ustawy dotyczącej CEPiK zaplanowane

27 kwietnia 2018

Procedowanie ustawy dotyczącej CEPiK zaplanowane
(fot. Jolanta Michasiewicz)

19 kwietnia br. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy regulacji optymalizujących wdrożenie systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowania ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także uzupełnienia i uspójnienia przepisów ustawy zmianie ustawy - Prawo o ruchu oraz niektórych innych ustaw. Projekt w dniu dzisiejszym - 23 kwietnia br. - został skierowany do I czytania w komisjach: Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury. Już dzisiaj wiemy, iż zaplanowane zostało wspólne posiedzenie Komisji. Odbędzie się ono 7 maja. W sali im. Bronisława Geremka. Treści pomieszczone w projekcie ustawy uzasadni Minister Cyfryzacji. Najbliższe, 62.posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 8-11 maja 2018 r. Projekt w ramach szybkiej ścieżki legislacyjnej może być uchwalony jeszcze właśnie na tym posiedzeniu. (jm)