Przegląd prasy

W sprawie bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych

11 stycznia 2023

W sprawie bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych
Jak widzimy, współdzielenie drogi nie jest łatwą sprawą. (fot. Jolanta Michasiewicz)

We wrześniu ub.r. głośno było o przejazdach rowerowych w kontekście rzekomego odebrania rowerzystom pierwszeństwa przed przejazdami rowerowymi. Ministerstwo Infrastruktury wydało stosowny komunikat dementujący informację: „Zasady pierwszeństwa na przejazdach rowerowych bez zmian” [kliknij]. Dziś resort w sprawie poselskiej interpelacji w sprawie przejazdów dla rowerzystów usytuowanych często zbyt blisko skrzyżowań [kliknij].

Rowerzyści i przejazdy rowerowe. Poseł Jarosław Sachajko skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie przejazdów dla rowerzystów usytuowanych często zbyt blisko skrzyżowań. Pisał: - Kierujący pojazdami mechanicznymi, chcący włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej, skupiają swoją uwagę na pojazdach poruszających się drogą główną, a w momencie kiedy upewnią się, że mogą włączyć się do ruchu, nie są w stanie obserwować przejazdu rowerowego znajdującego się zaraz za skrzyżowaniem. Rowerzyści często poruszają się ze znacznymi prędkościami, co uniemożliwia szybką reakcję kierowcy samochodu i może doprowadzić do tragedii na drodze. W tej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego kwestii zaproponował rozwiązanie wskazanego problemu poprzez wprowadzenie obowiązku zatrzymania się rowerzystów przed wjazdem na przejazd rowerowy lub też na wyznaczeniu minimalnej odległości przejazdów rowerowych od skrzyżowań. Pytał o ewentualne znowelizowanie przepisów prawa w zakresie ruchu drogowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze poprzez właśnie wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na przejazdach rowerowych oraz o kampanię informacyjną zwracającą uwagę na przywołany problem.

Obowiązujące regulacje. Resort - jak informuje Rafał Weber, sekretarz stanu - stale podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. Przywołuje przepis art. 27 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zobowiązujący kierujących pojazdem, zbliżającym się do przejazdu dla rowerów, do zachowania szczególnej ostrożności u ustąpienia pierwszeństwa osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe. Też brzmienie art. 27 ust. 1a, przypominając, iż kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Minister przywołuje też zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). Tu - jak podkreśla - zostały zawarte ogólne zasady projektowania miejsc do przekraczania drogi przez rowery, hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego lub osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Zgodnie z przepisem § 45 ww. rozporządzenia, do przekraczania drogi przez rowery, hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego lub osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch projektuje się przejazd dla rowerów, tunel lub wiadukt dla rowerów albo pieszych i rowerów. Szerokość przejazdu dla rowerów powinna być nie mniejsza niż szerokość drogi dla rowerów przed przejazdem i nie mniejsza niż 1,80 m - w przypadku przejazdu jednokierunkowego oraz 3,00 m - w przypadku przejazdu dwukierunkowego. Dodatkowo przed przejazdem dla rowerów projektuje się strefę oczekiwania, której szerokość jest równa szerokości przejazdu a długość - nie mniejsza niż 2,5 m. W trudnych warunkach dopuszcza się zmniejszenie długości do 2,0 m. Z kolei, zgodnie z § 46 rozporządzenia, droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów w tunelu lub w innych miejscach istotnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu, a także przejazd dla rowerów, powinny być oświetlone.

Dalej w odpowiedzi na interpelację czytamy: - Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) minister właściwy do spraw transportu, w tym przypadku Minister Infrastruktury, może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, w formie opracowań, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

Stanowisko resortu infrastruktury. Mając na uwadze powyższe, w resorcie infrastruktury powstała seria opracowań, do dobrowolnego stosowania, mająca na celu rozszerzenie przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu. Do zbioru tych wytycznych zalicza się m. in. seria trzech opracowań dotycząca projektowania infrastruktury dla rowerów (WR-D-42 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów”). Szczegółowe zasady projektowania skrzyżowań z uwzględnieniem infrastruktury dla rowerów, typowe rozwiązania skrzyżowań z uwzględnieniem infrastruktury dla rowerów, zasady projektowania przejazdów kolizyjnych i bezkolizyjnych dla rowerów oraz oświetlenia i widoczności na tych częściach drogi zawarte zostały w opracowaniu WR-D-42-3 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach”.

Ponadto uprzejmie informuję, że w programie telewizyjnym „Jedź bezpiecznie”, emitowanym na antenie telewizji publicznej od 2003 r., dostępnym również w Internecie, a od 2022 r. finansowanym ze środków Ministerstwa Infrastruktury, cyklicznie poruszana była i jest tematyka zachowania kierowców przed przejazdami dla rowerów, także tymi zlokalizowanymi przy skrzyżowaniach. Kierowcy są uprzedzani o obowiązku szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa rowerzystom oraz innym uprawnionym do korzystania z przejazdów dla rowerów, czyli kierującym hulajnogami elektrycznymi, kierującym urządzeniami transportu osobistego oraz użytkownikom urządzeń wspomagających ruch. Jednocześnie przypomina się rowerzystom i pozostałym użytkownikom przejazdów dla rowerów o zachowywaniu prędkości bezpiecznej i konieczności każdorazowego upewniania się, czy pierwszeństwo jest udzielone i istnieje możliwość bezpiecznego skorzystania z przejazdu.

Współdzielenie drogi nie jest łatwą sprawą, jednak musimy pamiętać, że zdecydowanie zależy od naszych bezpiecznych zachowań. (jm)