Legislacja

Resort interpretuje kwestię zatrudnienia instruktora

30 kwietnia 2013

00c6e57921b707e4758e8a5fcb4dacaa49bd3671

 

^ Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM, Andrzej Bogdanowicz (fot.) w sprawie zatrudnienia instruktora nauki jazdy oraz egzaminu wewnętrznego. (Fot.: PD@N 461-15jm)

d4611386f6ae5652f15c73ac7dea61cb7f8d609b

(Fot.: PD@N 462-122)

Jest oczekiwana przez wielu interpretacja kwestii zatrudnienia instruktora w OSK. Resort wypowiedział się także na temat spornego słowa "odpowiednio" w odniesieniu do momentu, w którym należy zorganizować i przeprowadzić egzamin wewnętrzny. Za portalem L-INSTRUKTOR prezentujemy treść pisma Andrzeja Bogdanowicza, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM.

W piśmie, które kilka dni temu powstało w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako odpowiedź na pismo kierownictwa Biura Administracji i Spraw Obywatelskich warszawskiego magistratu zawiera próbę odpowiedzi na pytanie nurtujące wielu przedstawicieli branży szkoleniowej odkąd obowiązuje Ustawa o Kierujących Pojazdami.

Pierwszą sprawą, jakiej dotyka pismo jest temat zatrudnienia instruktora w Ośrodku Szkolenia Kierowców i niejednoznaczna interpretacja słowa "zatrudniony" w art. 26 ust. 5 pkt 1 UoKP. Zgodnie z tym przepisem "zajęcia podczas szkolenia prowadzą: zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców - w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia z wyłączeniem nauki udzielania pierwszej pomocy". Wiele głosów uznało ten zapis za niejasny. Czym bowiem właściwie jest zatrudnienie?

Niejednokrotnie spotykaliśmy różne próby interpretacji tego zapisu, a także powtarzaliśmy apele o jego doprecyzowanie. Oto, co w powyższej sprawie pisze dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM: (...) w opinii Ministerstwa użyte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wyrażenie "zatrudnienie" w odniesieniu do instruktora nauki jazdy oznacza wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy przewidzianego w Kodeksie pracy.

Inną, budzącą niemało wątpliwości kwestią było ustalenie jednoznacznego stanowiska w sprawie wyboru momentu, w którym należy zgodnie z prawem przeprowadzić egzamin wewnętrzny w OSK. Art. 23 ust. 4 zd. 1 UoKP wskazuje, że egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust. 3 (zajęcia z części teoretycznej, z części praktycznej, nauka udzielania pierwszej pomocy lub wykłady w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu). Co oznacza słowo "odpowiednio"? Resort w tej sprawie wypowiada się następująco: (...) użyte w ww. przepisie wyrażenie "odpowiednio" rozróżnia moment przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w zależności od formy prowadzenia części teoretycznej szkolenia. W przypadku, kiedy część teoretyczna szkolenia jest prowadzona (...) w sali ośrodka szkolenia kierowców, egzamin przeprowadza się po zakończeniu całego szkolenia, tj. po zakończeniu części teoretycznej, części praktycznej i nauki udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli natomiast wykłady realizowane w ramach części teoretycznej szkolenia są prowadzone w formie nauczania na odległość (...) egzamin wewnętrzny przeprowadza się po zakończeniu części teoretycznej szkolenia.