Legislacja

Pytania bez odpowiedzi w sprawie egzaminów instruktorów nauki jazdy

5 maja 2013

Za redakcją portalu L-INSTRUKTOR publikujemy wypowiedź instruktora nauki jazdy poświęcony problematyce egzaminów instruktorskich. Wypowiedź dotyczy procedur stosowanych na Mazowszu. Postawione zostaje pytanie – Czy w innych województwach jest podobnie?

W październiku 2012 r. rozpoczął się kurs na instruktora nauki jazdy w jednej ze stołecznych firm. Koszt: około 2000 zł. Ostatni egzamin państwowy odbył się 7 grudnia 2012 r. Koszt: około 230 zł. Nie wszystkim udało się zdać. Kolejny termin został zaplanowany na styczeń 2013 r. Pomimo zapewnień pracowników mazowieckiego urzędu wojewódzkiego egzamin nie odbył się przed 19 stycznia 2013 r. Kolejne zapewnienia mówiły o dacie po 19 stycznia czyli po wejściu w życie Ustawy o Kierujących Pojazdami. Do dzisiejszego dnia na oficjalnej stronie Wojewody mazowieckiego nie ma publikacji o terminie kolejnego egzaminu, a pracownicy rozkładają ręce gdy słyszą pytanie: "kiedy?" Od ostatniego egzaminu mija piąty miesiąc.

Należy postawić się na miejscu osób uczestniczących w szkoleniu na instruktora nauki jazdy. Od 20% do 50% z nich to osoby bezrobotne. Nie mogąc podjąć pracy inwestują niemałe pieniądze w uzyskanie uprawnień i postanawiają połączyć pasję z nowym zawodem. Na chwilę obecną zostają z niczym. Pieniądze w kasie Wojewody nadal są zamrożone ponieważ opłaty za egzamin składający się z teorii i praktyki należało uiścić w 100%. Osoby, które nie zdały teorii nie podchodziły już do praktyki, co za tym idzie opłata za egzamin praktyczny w wysokości około 100 zł nadal jest w kasie. Co dalej?

Pytania obecnie bez odpowiedzi:

1.Dlaczego nie było egzaminu w styczniu?

2.Dlaczego nie został ustalony kolejny termin egzaminu przed lub po wejściu w życie UoKP?

3.Dlaczego nie ma jeszcze rozporządzenia do ustawy (aktów wykonawczych - dotyczących egzaminowania instruktorów, a akty dotyczące zdających na prawo jazdy opublikowano już przed 19 stycznia 2013 r.)?

4.Kiedy i na jakich zasadach będzie można przystąpić do egzaminu?

5.Czy podobnie jak w przypadku prawa jazdy instruktorzy są potraktowani niezgodnie z Konstytucją?

Jestem przekonany, że taka mała grupa jak kandydaci na instruktorów będą na równi traktowani z kandydatami pragnącymi otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Poniżej cytat z wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich: "Stanowienie przepisów przejściowych musi obejmować wszystkie sytuacje, które mogą pojawiać się na tle wprowadzania w życie nowych uregulowań, i nie może pomijać ochrony praw jakiejkolwiek grupy podmiotów, dotkniętych tymi przepisami, nawet gdy grupa ta jest znikoma liczebnie".

Piotr Miklaszewski, Czytelnik portalu L-instruktor.pl