Legislacja

Resort o prędkości obowiązującej za progiem zwalniającym

21 stycznia 2019

Resort o prędkości obowiązującej za progiem zwalniającym
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Józef Lassota prosił o jednoznaczną interpretację znaku B-33 w przypadku progów zwalniających. Resort odpowiada – znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych określają przepisy rozporządzenia.

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy o interpelacji Józefa Lassoty w sprawie prędkości obowiązującej za progiem zwalniającym. Poseł szeroko uzasadnił swoje wystąpienie i przywołał przykład ul. Śląskiej w Kielcach. Do ministra infrastruktury zaadresował pytanie - Jaka powinna być jednoznaczna interpretacja powyżej opisanej sytuacji, tzn. jak kierowcy mają interpretować znak B-33 w przypadku progów zwalniających? Media szeroko komentowały podjęte przez J. Lassotę zagadnienie. Dziś mamy odpowiedź resortu, udzielił jej podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz. Informacja ta brzmi następująco: - Odnosząc się do treści podnoszonych w interpelacji uprzejmie wskazuję, iż znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych określają przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Zgodnie z § 27 ust. 1 tego rozporządzenia znak pionowy B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Natomiast § 32 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że w przypadku, gdy zakaz wyrażony przez znak B-33 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Umieszczenie w organizacji ruchu na jednej konstrukcji wsporczej znaku B-33 łącznie ze znakiem A-11a „próg zwalniający” i tabliczką T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca niebezpiecznego”, nie zmienia przywołanego wyżej znaczenia i zakresu obowiązywania znaku pionowego B-33 określonego przepisami przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Czy mamy jeszcze wątpliwości? Przypominamy nasz redakcyjny adres: tygodnik@prawodrogowe.pl  (jm)

PRAWO DROGOWE. 19.12.2018. „Tym razem w sprawie prędkości za progiem spowalniającym” [kliknij] - https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/tym-razem-w-sprawie-predkosci-za-progiem-zwalniajacym