Legislacja

Resort w sprawie szkolenia motocyklistów

14 kwietnia 2015

db56f09d199da30a013cea380e0c32934e9d2494

(515-94)

 

Jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ws. szkolenia w zakresie kategorii AM, A1 i A2. Tym razem na tyle jasne, że urzędnicy "pozwolili" szkolić stołecznym instruktorom. Po ponad dwóch latach...

Problem dotyczył art. 28 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami. “(...) 2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;”. Niektóre starostwa interpretowały powyższy zapis w sposób niekorzystny dla Ośrodków Szkolenia Kierowców. Urzędy twierdziły, że instruktorzy posiadający udokumentowaną, trzyletnią praktykę w szkoleniu kursantów na kategorię A nie mogą szkolić na kategorię AM, A1 i A2. Po 27 miesiącach walki przed różnymi instytucjami Warszawa ma możliwość szkolenia w zakresie "nowych" kategorii jednośladowych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem skierowanym do warszawskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz do Urzędu m.st. Warszawy, zinterpretowało "sporny" zapis na korzyść szkół jazdy.

*Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Pan Łukasz Twardowski jako urząd wyższej rangi wydał jednoznaczne stanowisko, które rozwiewa wszelkie wątpliwości w/w zapisie i jest on wykładnią dla innych urzędów do jego stosowania" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej SOSK Warszawa. Stołeczny urząd wydaje już pozytywne decyzje po złożeniu odpowiednich dokumentów.