Legislacja

Są kolejne wersje projektów trzech rozporządzeń

20 kwietnia 2012

cfe444d3d74830ae887a49f1fd78ca905048b0af

75c94097e74aee760373ed01a76537e63bebcb23

(Fot.: PD@N 425-63-64)

Do konsultacji skierowano zostały kolejne projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami. Projekty w wersji z dnia 5 kwietnia 2012 r. dotyczą:

*rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców;

*rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

*rozporządzenia w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.