Legislacja

Sejm obradował nad poprawkami do ustawy o drogach publicznych

12 marca 2008

W trakcie obrad 10. posiedzenia Sejmu RP zaplanowano głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Źródło Sejm RP – druki nr 212 i 271