Legislacja

Senackie poprawki do nowelizacji ustawy o drogach publicznych

21 lipca 2022

Senackie poprawki do nowelizacji ustawy o drogach publicznych
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Komisja Infrastruktury, Senat RP 19.7.2022 r. (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

W Senacie RP pracowała Komisja Infrastruktury. Zaproponowano wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają poprawić m.in. bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Komisja Infrastruktury [kliknij] zaproponowała wprowadzenie 2 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Pierwsza z poprawek polega na sformułowaniu definicji pojęć „droga ekspresowa” oraz „autostrada” zgodnie z terminologią użytą w ustawie z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustawę. Podczas posiedzenia nowelizację omówił wiceminister infrastruktury Rafała Weber (fot.). Jak wyjaśnił, ma ona poprawić bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nowela wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy unijnej w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, która ma na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach w Unii Europejskiej. Obejmuje procedurami zarządzania bezpieczeństwem m.in. autostrady i drogi ekspresowe zlokalizowane poza Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T, drogi krajowe biegnące poza miastami, które są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają ponadto obowiązek oceny co 5 lat ryzyka wypadków i dotkliwości ich skutków, a także oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć. W rezultacie nastąpi klasyfikacja sieci dróg zgodnie z poziomem ich bezpieczeństwa.

W dniu wczorajszym odbyła się debata na 46. posiedzeniu plenarnym Senatu, w porządku obrad przewidziano ustawę o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone w trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Źródło: Senat RP