Legislacja

Senatorowie odrzucili nowelizację zmieniającą sytuację word-ów i egzaminatorów

30 listopada 2022

Senatorowie odrzucili nowelizację zmieniającą sytuację word-ów i egzaminatorów
Senat RP, wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. 29.11.2022 r. Głosowanie: 9 senatorów ZA ODRZUCENIEM USTAWY W CAŁOŚCI, 6. PRZECIWKO i 1 wstrzymujący się. [retransmisja posiedzenia Komisji Infrastruktury - kliknij. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w Senacie RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji oraz posiedzenie plenarne. Senatorowie odrzucili ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (projekt poselski) proponującą radykalne zmiany sytuacji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz egzaminatorów. Ustawa wraca pod obrady Sejmu RP.

W Senacie RP w dniu wczorajszym - 29 listopada br. - odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury [kliknij]. Senatorowie rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 862 [kliknij]). W trakcie interesującej debaty zgłoszono wiele ważnych wątpliwości i pytań. Odpowiadał poseł sprawozdawca Tadeusz Chrzan oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Obok senatorów członków obu Komisji w obradach uczestniczyli przedstawiciele strony samorządowej: Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD w Warszawie; Mariusz Pauba, Związek Województw, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Obecna była także Bożenna Chlabicz, prezes fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

W godzinach nocnych z 29 na 30 listopada br. odbyło się głosowanie w trakcie 54. Posiedzenia Senatu. Senatorowie odrzucili o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (projekt poselski). Odrzucona ustawa umożliwia przekazywanie dotacji celowych albo podmiotowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetu województwa ustawę na realizację zadań publicznych. Dotacje będą limitowane, ich wysokość wyniesie do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z wykonaniem tych zadań. Wynagradzania egzaminatorów nie będą określane - tak jak dotychczas - w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa. Zgodnie z nowelą wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy każdej kategorii nie może przekroczyć 50 zł, a części praktycznej - 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii. Maksymalne stawki opłat będą co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszanego przez GUS.

Ustawa wraca do Sejmu RP. W dniu dzisiejszym rozpocznie się 67. posiedzenie, niestety w godzinie publikacji niniejszej informacji nie jest znany uzupełniony porządek obrad, jednak zaznaczono iż może być on uzupełniony o Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr   i  ). (jm)