Legislacja

Skarbowe pojazdy specjalne

15 lutego 2007

Sejmowa Komisja Infrastruktury na swoim posiedzeniu rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy usunięcia niespójności art. 73 ust. 3 ustawy oraz daje możliwość kontroli skarbowej dokonywania rejestracji samochodów wykorzystywanych przez wywiad skarbowy w trybie przewidzianym dla rejestracji samochodów wykorzystywanych do celów operacyjno-rozpoznawczych. Projekt został uchwalony na posiedzeniu nr 34.