Legislacja

Sprawozdanie podkomisji ws. projektu ustawy o drogach publicznych

30 sierpnia 2012

W wyniku zmiany porządku obrad Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 541). Przedstawiał przewodniczący podkomisji poseł Janusz Piechociński.

Jak czytamy w założeniach ogólnych uzasadnienia projektu - podstawowym celem ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, było zapewnienie rozwoju dostępu do telekomunikacji, w szczególności dostępu szerokopasmowego do Internetu, poprzez między innymi opracowanie prawno-ekonomicznych warunków budowy sieci nowej generacji. W ciągu dwóch lat obowiązywania ustawy, pojawiły się jednak problemy ze stosowaniem niektórych z jej postanowień, w szczególności dotyczących decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, możliwości wykorzystywania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej czy zasad związanych z realizacją obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych w przypadku przebudowy drogi przez zarządcę. Projektowana zmiana ma na celu usunięcie wszelkich wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów Ustawy, a tym samym umożliwieni rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także sprawnego prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych oraz drogowych.