Legislacja

Sprostowanie

29 maja 2018

Sprostowanie
PRAWO DROGOWE.pl – 28.5.2018. „Kursy brd w ocenie instruktorów techniki jazdy” (kliknij)

W opublikowanym w dniu wczorajszym tekście pt.: „Kursy brd w ocenie instruktorów techniki jazdy” prezentującym stanowisko Polskiego Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy do projektu zmienianego rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, pomieściliśmy błędną informację. Otóż PSITJ nie wnioskuje o zwiększenie liczby godzin kursu teoretycznego do dwóch, chce je jedynie przeorganizować. Piszą: - Uważamy, iż czas trwania szkolenia teoretycznego trwającego dwie godziny po 45 minut powinno się przeorganizować w ten sposób, że pierwsza godzina winna być prowadzona w formie wykładu, a następna właśnie w formie warsztatowej. Autorów przywołanego stanowiska, Zarząd PSITJ oraz oczywiście Czytelników bardzo przepraszamy. Redakcja