Legislacja

Sprostowanie formularza dot. przepisów socjalnych

11 kwietnia 2008

W  Dzienniku Urzędowym UE opublikowano sprostowanie z dnia 11 kwietnia 2008 r. do decyzji Komisji 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Źródło Dz. Urz. UE L Nr 101/2008, str. 11