Legislacja

Korekty Transeuropejskiej Sieci Transportowej

11 kwietnia 2008

Ministerstwo Infrastruktury: KOMUNIKAT NR 51(71) z dnia 11.04.2008 r. –

Przygotowanie do rewizji wytycznych w sprawie rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace, których celem jest modyfikacja dotychczasowego przebiegu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) na terytorium Polski.

Dotychczas powołany w 2006 r. Zespół międzyresortowy dokonał:
• przeglądu i selekcji kryteriów dotyczących spełniania przez sieć TEN-T szczegółowych parametrów technicznych i ruchowych wyszczególnionych w Decyzjach Parlamentu i Rady nr: 1692/96, 1346/2001 i 884/2004,
• wyboru projektów modyfikacji sieci TEN-T wraz z hierarchizacją ich ważności, które następnie, w II etapie prac, zostaną uzasadnione na podstawie kryteriów ww. Decyzji.
II etap prac, po podjęciu decyzji przez Kierownictwo Resortu, zakłada opracowanie uzasadnienia projektów modyfikacji sieci TEN-T, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie poparcia sąsiednich krajów członkowskich UE potencjalnie zainteresowanych poszczególnymi propozycjami modyfikacji sieci TEN-T. Przekazanie stosownej aplikacji Komisji Europejskiej mogłoby nastąpić w połowie 2008 roku. Termin ten będzie zbieżny z rozpoczęciem przez Komisję przygotowań do kolejnej rewizji wytycznych w sprawie rozwoju sieci TEN-T w 2010 roku.
Rewizja wytycznych wspólnotowych w sprawie rozwoju sieci TEN-T odbywa się co 5 lat. Ostatnia miała miejsce w 2005 roku. Zdefiniowane zostały wówczas tzw. osie transkontynentalne oraz lista 30 projektów priorytetowych na sieci TEN-T, z których 3 lądowe i 1 morski dotyczą Polski. Modyfikacja sieci uzupełniającej TEN-T na wniosek każdego państwa członkowskiego może stać się przedmiotem rewizji, przy czym decyzja w sprawie otwarcia rozmów z krajami członkowskimi należy do Komisji Europejskiej.
Według przyjętego harmonogramu prac, w maju br. nastąpi opracowanie uzasadnień do powyższych aplikacji oraz ich skierowanie do konsultacji społecznych.