Legislacja

Strażnicy po nowemu

24 grudnia 2009

W  życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

Słowa kluczowe straż gminna/miejska
Źródło Dziennik Ustaw 2009.218.1693