Legislacja

Tak ważny sposób projektowania i stosowania urządzeń brd?

20 lipca 2020

Tak ważny sposób projektowania i stosowania urządzeń brd?
Francuzi betonowe bariery brd stosują od lat i powszechnie (fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie montowania barier ochronnych i bezpieczeństwa na drogach pisaliśmy w kontekście ich parametrów powstrzymywania. Zainteresowanie zagadnieniem wzrosło po tragicznym wypadku autobusowym w Warszawie. Dzisiaj kwestia niestosowania na polskich drogach betonowych barier ochronnych.

Jak się dowiadujemy z interpelacji poselskiej: - Według specjalistów tragedii w Warszawie mogłoby zapobiec zastosowanie w tak szczególnie niebezpiecznym miejscu, jakim jest łącznica wiaduktu o niewielkim promieniu drogi ekspresowej, po której odbywa się ruch drogowy o bardzo dużym natężeniu, wysokich prędkościach rzeczywistych i wysokim udziale pojazdów o dużej masie, znacznie mocniejszych barier ochronnych, o wyższych parametrach powstrzymywania, ze szczególnym uwzględnieniem betonowych barier ochronnych, predysponowanych do zastosowania w miejscach najbardziej niebezpiecznych, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo przerwania czy „przebicia” barier ochronnych. W roku 2010 GDDKiA wydała „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”. Dokument niestety miał być opracowany bez udziału przedstawiciela branży barier betonowych. Niestety nie ma statystyk uwzględniających zjawisko przebijania barier stalowych i liniowych, ale spekuluje się, że będzie ich coraz więcej. I tu pojawia się postulat niezwłocznego podjęcia działań zapewniających zmiany legislacyjne chroniące kierowców.

Znaczącym elementem uzasadnienia może być fakt, iż w Polsce bariery betonowe stanowią mniej niż 1%. Dla porównania w Wielkiej Brytanii to 35%, a we Włoszech - 50%. - Fakt pozostaje bezsporny - jesteśmy na końcu Europy pod względem zastosowania rozwiązania, które ratuje ludzkie życie - ocenia posłanka zgłaszająca interpelację.

Czekamy na informację resortu infrastruktury czy resort podejmuje działania w celu opracowania i wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych określających sposób projektowania i stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym drogowych barier ochronnych na drogach wszystkich kategorii? Autorka pytania precyzuje: Przepisy te powinny stanowić, że na drogach można stosować jedynie bariery drogowe, które spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1317, udokumentowane wynikami badań zderzeniowych. Przepisy te powinny, tak jak w wielu innych krajach i jak to było w starych wytycznych GDDP, określać, w których miejscach, ze względu na możliwe skutki przerwania barier ochronnych, powinny być stosowane „nieprzebijalne” bariery betonowe. Współpraca z administracją drogową któregokolwiek z krajów europejskich, a zwłaszcza z administracją drogową Wielkiej Brytanii, która stosuje bariery betonowe najdłużej w Europie i ma największe doświadczenie w tej dziedzinie, mogłaby w znacznym stopniu pomóc w opracowaniu nowych przepisów w Polsce i przyspieszyć ich implementacje. (jm)