Legislacja

Tym razem MSWiA w sprawie osławionej „suszarki”

16 maja 2019

Tym razem MSWiA w sprawie osławionej „suszarki”
Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (fot. MSWiA)

Dziś stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ręcznych mierników prędkości. Wcześniej w tej spawie wypowiedział się poseł Józef Lassota, składając stosowną interpelację (nr 30587). Podsumował: W 2016 roku sądy 87 razy wydawały wyroki uniewinniające kierowców. Choć liczba ta nie imponuje, można zauważyć wyraźny trend rosnący. Czy Pan Minister zamierza podjąć jakiekolwiek działania w sprawie, tak aby problem ewidentnie wadliwych ręcznych mierników prędkości został rozwiązany? W imieniu ministra odpowiedział Jarosław Zieliński.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie stanowiska Komendy Głównej Policji informuje: - Wszystkie używane przez Policję przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym zostały dopuszczone do stosowania przez Główny Urząd Miar (GUM), który wydając decyzje zatwierdzenia typu zagwarantował, iż konstrukcja i metody pomiarowe spełniają wymagania techniczne i metrologiczne – informuje Jarosław Zielińsk, sekretarz stanu w MSWiA. Prezes GUM, poprzez wydanie odpowiedniej decyzji, dopuścił do stosowania przez Policję ręczne mierniki prędkości. W związku z powyższym, to w kompetencji Prezesa GUM pozostaje badanie wadliwości decyzji, która może być skorygowana wyłącznie przez ten organ, włącznie z cofnięciem zatwierdzenia typu dla danego przyrządu. Tym samym obecnie nie ma podstaw do uznania wskazanych przyrządów za wadliwe i zaprzestania ich wykorzystywania przez Policję. I druga sprawa – ilości uniewinniających wyroków. Decyzją Komendanta Głównego Policji dnia 11 kwietnia 2018 r. powołany został Zespół do przeprowadzenia analizy wyroków uniewinniających w sprawach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. I tu właśnie za cel działania miało być rozpoznanie skali zagadnienia związanego z wykorzystaniem przez Policję przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości, w tym zdiagnozowanie najczęstszych przyczyn będących podstawą do wydawania przez sądy niekorzystnych dla Policji rozstrzygnięć. W analizowanym przez Zespół okresie, tj. lata 2016-2017 oraz I kwartał 2018 r., spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, tylko 0,87% ogólnej liczby zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do sądów. Wymiar wyroków uniewinniających (według stanu na dzień 4 czerwca 2018 r.) wydanych przez sądy stanowi 0,76% w stosunku do ogólnej liczby skierowanych wniosków i wykazuje trend spadkowy, natomiast udział procentowy wymienionych wyroków w odniesieniu do ogółu ujawnionych wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości wynosi 0,0066%. I konkluzja resortu: - Z dokonanej przez Zespół analizy uzasadnień wyroków uniewinniających wynika, że żadne rozstrzygnięcie korzystne dla kierującego pojazdem nie było związane z niesprawnością techniczną przyrządu pomiarowego. Krótka statystyka: zarówno zagadnienie kwestionowania przez kierujących pojazdami pomiarów prędkości dokonywanych przez Policję, jak też skala wyroków uniewinniających w tych sprawach stanowią marginalny obszar nie przekraczający 1%. W związku z powyższym nie ma podstaw do twierdzenia, że mamy do czynienia z narastającym zjawiskiem. (jm)