Legislacja

Uchwalono akcyzę

9 maja 2008

Sejm uchwalił ustaw, która reguluje kwestie zwrotu akcyzy za samochody sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Określa ona zasady zwrotu podatku za samochody starsze niż dwuletnie, kupione w krajach UE i Szwajcarii od 1 maja 2004 roku do 30 listopada 2006 roku. Za ustawą głosowało 422 posłów, 2 było przeciw. Ustawa ma związek z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 roku. ETS orzekł wówczas, że akcyza stosowana w Polsce do końca listopada 2006 roku była niezgodna z prawem UE. Chodzi o różnicę między zgodnymi z prawem stawkami akcyzy 3,1 proc. i 13,6 proc. (w zależności od pojemności silnika) a stawką faktycznie zapłaconą przez podatnika, która rosła o 12 proc. rocznie i mogła dochodzić nawet do 65 proc. Stawka akcyzy jest płacona na terytorium Polski tylko raz, przy pierwszej rejestracji pojazdu. Dlatego wyższym stawkom podlegały tylko pojazdy sprowadzone, starsze niż dwuletnie.

Słowa kluczowe podatek