Rozmowy

…a po 4. czerwca 2018. Komentarze (cz. 8). Maciej Wroński. Rozwiązania czekają już 15. lat

23 maja 2018

…a po 4. czerwca 2018. Komentarze (cz. 8). Maciej Wroński. Rozwiązania czekają już 15. lat
Maciej Wroński, prawnik, prezes związku pracodawców TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pytanie: Sejm RP na swoim 62. Posiedzeniu - w trybie ekspresowym - uchwalił ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wśród znowelizowanych przepisów zmiana terminu uruchamiania poszczególnych funkcjonalności systemu CEPiK 2.0. I tak od ogłoszonego przez ministra cyfryzacji komunikatu określającego datę uzależnione będzie stosowanie nowych przepisów ustawy o kierujących pojazdami, zmieniających dotychczasowe zasady i procesy dotyczące nabywania uprawnień i nadzorowania kierujących. A tu: wprowadzenia okresu próbnego, obowiązków dla młodych kierowców (np. kursu w ODTJ i kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - w WORD); też nowych zasad sposobu punktowania, gromadzenia w ewidencji kierowców ich danych (np. profil kandydata na kierowcę), przeniesienia do centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach dotychczas gromadzonych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję.

O komentarz poprosiłam Mariusza Sztala, Marka Górnego, Filipa Gregę, Sławomira Moszczyńskiego, Piotra Leńczowskiego, Tomasza Kulika, Jana Szumiała, Monikę Witek, Krzysztofa Klejnę, Jerzego Wasilewskiego, Adama Knietowskiego, Tomasza Matuszewskiego, Bogdana Sarnę, Pawła Żurawia oraz Macieja Wrońskiego. Zawodowych instruktorów nauki jazdy i techniki jazdy, byłych instruktorów, egzaminatorów, prawników, ludzi z pasją działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekspertów i autorów.

W Dzienniku Ustaw w dniu wczorajszym pod pozycją 957 właśnie opublikowana została Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

Komentuje Maciej Wroński. Wiadomość o kolejnym odroczeniu wejścia w życie części przepisów ustawy o kierujących pojazdami przyjąłem bardzo źle. Niestety oznacza ona, że praktycznie ani jedno rozwiązanie proponowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2002 r nie zostało przez ponad 15 lat wdrożone. Przypomnę w tym miejscu, że wśród tych rozwiązań, nawiązujących do najlepszych praktyk w Polsce, w Europie oraz w innych państwach o wysokim stopniu rozwoju motoryzacji, miały być m.in.:

- obowiązkowa edukacja komunikacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym karta rowerowa dla każdego ucznia szkoły podstawowej,

- obowiązkowe badania psychologiczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i B,

- możliwość szkolenia w formie jazdy z osobą towarzyszącą dla młodzieży od 16 roku życia,

- obowiązkowy nowy moduł szkolenia i egzaminowania obejmujący jazdę poza obszarem zabudowanym,

- druga faza szkolenia dla osób, które uzyskały prawo jazdy obejmująca zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Zamiast tych i innych sprawdzonych rozwiązań mamy dziś dotychczasowy konserwatywny model szkolenia i egzaminowania kierowców obowiązujący w praktyce od połowy lat 90-tych. Model, który cechują rozbudowane do granic absurdu obowiązki administracyjno-informacyjne zarówno dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jak i dla instruktorów oraz kierowników ośrodków szkolenia kierowców. Model okraszony rozwiązaniami teleinformatycznymi, służącymi… do zarabiania pieniędzy przez dostawców systemu oraz do pozorowania „nowoczesności”. Model represyjny, gdzie za naruszenia wyłącznie formalnych zasad szkolenia można bardzo łatwo stracić uprawnienia zawodowe instruktora, jak i zamknąć ośrodek szkolenia. Model, w którym jednym z najważniejszych problemów stają się kwestie formalne, nie mające nic wspólnego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, takie jak sposób sygnalizowania manewrów na rondzie. MODEL, KTÓRY COROCZNIE PRODUKUJE SPRAWCÓW I OFIARY PRAWIE NAJWIĘKSZEJ LICZBY WYPADKÓW DROGOWYCH W EUROPIE!

Maciej Wroński, prawnik, prezes związku pracodawców TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA