Legislacja

Uto i inne w porządku dziennym posiedzenia Sejmu

11 lutego 2021

Uto i inne w porządku dziennym posiedzenia Sejmu
(fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz)

Kancelaria Sejmu RP opublikowała porządek dzienny 26. posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na dni 24 i 25 lutego 2021 r. Już pierwszego dnia obrad plenarnych ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911). Uzasadnienie ma przedstawić minister infrastruktury.

A w uzasadnieniu po pierwsze: - Projektowane przepisy wprowadzają do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo o ruchu drogowym”, rozwiązania mające na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np.: deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Potrzeba wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie ustawy wynika m.in. z oczekiwań społecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to faktem, że w ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny rozwój technologii w zakresie urządzeń takich jak: hulajnoga elektryczna, deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenia samopoziomujące i inne urządzenia o podobnej konstrukcji wyposażone w napęd elektryczny lub napędzane siłą mięśni, przeznaczone do transportu osób. Rozwój ten powoduje, że wskazane urządzenia stają się coraz bardziej dostępne i popularne, głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w szczególności za pośrednictwem bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnim czasie, w dużych miastach, wypożyczalni tego typu urządzeń (hulajnóg elektrycznych). Zdecydowanie – taka regulacja jest konieczna, opowiadamy się za takimi zmianami.

Nie będziemy opisywali obowiązującego dziś stanu prawnego. Potrzeba prawnego uregulowania ruchu wymienionych urządzeń jest oczywista. W nowych przepisach zaproponowano zapisy dotyczące kwestii statutu prawnego hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagającego ruch, a tym samym użytkowników – poruszających się tymi urządzeniami, określenie części drogi przeznaczonych do ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch, dopuszczalnej prędkości wskazanych urządzeń, uprawnień do kierowania oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń. Piesi będą bezpieczniejsi, pozostali uczestnicy ruchu zdyscyplinowani jasnymi regulacjami. Ale czy rzeczywiście do końca precyzyjnymi? Naszą informację odnośnie użytkowników urządzeń wspomagających ruch jeden z czytelników opatrzył wątpliwością: - Wydaje się jasne? Jak zaproponowane przepisy opisują relacje między użytkownikami UWR, a kierującymi przed i na przejściach dla pieszych?

Czyli pozostaje wątpliwość. Czy jest czas na ich wyjaśnienie? Podobnie jak w nowelizacji dot. pieszych założono, że przepisy zaczną obowiązywać po upływie 30. dni od chwili publikacji. Zrozumiały pośpiech. Może uda się wprowadzić przepisy przed startem sezonu – to ważne. Jednak cały czas pozostaje „ale”. Ale jak ma wyglądać edukacja użytkowników definiowanych urządzeń? Może te dynamicznie rozwijające się ich wypożyczalnie powinny zostać zobowiązane np. do wydawania stosownej aplikacji, ale dopiero po zapoznaniu się z warunkami użytkowania pojazdu? Może sprzedawcy tych urządzeń powinni być wyposażeni w bezpłatnie materiały informacyjne np. skrócony kodeks drogowy? Nie jesteśmy odosobnieni w opinii, iż niezbędne jest to DALEJ, jak już ustawa nabierze ostatecznego kształtu. CZYLI CO DALEJ? (jm)