Legislacja

W Dzienniku Ustaw opublikowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowych

5 listopada 2021

W Dzienniku Ustaw opublikowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowych
Dziennik Ustaw z dnia 4 listopada 2021 r. poz. 1997 - Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997) [kliknij]

W Dzienniku Ustaw z dnia wczorajszego pod pozycją 1997 opublikowana została ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997). Ustawa obowiązuje z dniem 5. grudnia br. poza wskazanymi przez ustawodawcę wyjątkami.

Zakres regulacji. Ustawa dotyczy transpozycji do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy; wprowadzenia zmian w zakresie m.in. szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Harmonogram procedowania. Projekt do Sejmu trafił 25 sierpnia br. (druk nr 1508). Jeszcze w tym samym miesiącu, bo 31 sierpnia został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury, które odbyło się 14 września. Komisja podjęła prace w efekcie których przygotowano Sprawozdanie (druk nr 1543). Poseł sprawozdawca – Jerzy Paul, przedstawił dokument 16. września. Drugie czytanie miało miejsce na 37. posiedzeniu Sejmu. Decyzją parlamentarzystów projekt ponownie skierowano do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. W trakcie jej obrad odbyła się dyskusja i zgłoszono poprawki. Kolejne sprawozdanie (druk nr 1543-A) już następnego dnia zaprezentowano w trakcie III czytania na 37. posiedzeniu Sejmu. Ustawę uchwalono. W głosowaniu nad całością projektu ustawy za głosowało 436 posłów, 4 było przeciw, 6 wstrzymało się. 20. września ustawę przekazano do Senatu (druk nr 1644). Tu prace trwały do 13 października, wniesiono pakiet poprawek (druk nr 1647), senacka Komisja Infrastruktury wnioskowała o przyjęcie części z nich. Następnego dnia - 14. października 2021 wniosek został rozpatrzony. 22 października Prezydent RP podpisał ustawę. W dniu wczorajszym 4.11 br. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Obowiązywanie. Ustawa obowiązuje z dniem 5 grudnia br. z wyjątkami. Te ostatnie dotyczą: wstecznego obowiązywania z dniem 1 września 2021 r. inne 2, 4, 6 i 9 miesięcy później. (jm)