karta kwalifikacji kierowcy
Zmiany procedur wydawania karty kwalifikacji kierowcy
Legislacja

Zmiany procedur wydawania karty kwalifikacji kierowcy

3 października 2023

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją nr 2070 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 14 października i 30 grudnia br.

Zapytaj!
Ogłoszenia

Zapytaj!

13 kwietnia 2023

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., ale część przepisów ma wydłużone vacatio legis do: 26 maja 2023 r., 26 lipca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. To bardzo oczekiwane przez branżę zmiany przede wszystkim w procesie szkolenia. I właśnie one będą przedmiotem pytań i odpowiedzi zaplanowanych w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego - ministerstwo ułatwia
Legislacja

W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego - ministerstwo ułatwia

14 lipca 2022

Ministerstwo Infrastruktury uznało potrzebę poprawienia procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego wymaganego do uzyskania tej karty i właśnie przygotowało projekt rozporządzenia poprawiający proces wydawania wymienionych dokumentów. Jak ocenia resort - projekt przewiduje oczekiwane społecznie rozwiązania.

Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia sprawie wydawania prawa jazdy
Legislacja

Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia sprawie wydawania prawa jazdy

13 lipca 2022

Do uzgodnień przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W uzasadnieniu o potrzebie przyśpieszenia wymiany uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny. Wśród zaproponowanych zmian postulaty branży transportowców oraz szkoleniowców.

Są obiecane zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców
Legislacja

Są obiecane zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców

13 lipca 2022

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury w dniu wczorajszym opublikowano Projekt rozporządzenia (z dnia 7 lipca br.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Autorzy nowelizacji proponują 15 zmian oczekiwanych i wielokrotnie postulowanych przez środowisko szkoleniowców.

Resort infrastruktury wskazuje na PWPW
Legislacja

Resort infrastruktury wskazuje na PWPW

6 czerwca 2022

Poseł Arkadiusz Marchewka skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie braku podłączenia ośrodków szkolenia i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego do systemu, w którym dostępne są profile kierowców zawodowych. Sformułował tam kilka pytań, wśród nich jedno dotyczące ewentualnych roszczeń o odszkodowanie „z tytułu bezczynności w wydawaniu kart kwalifikacji kierowcy?”. Resort zajął stanowisko.

Błędy w oprogramowaniu zostały usunięte
Legislacja

Błędy w oprogramowaniu zostały usunięte

31 maja 2022

W interpelacji nr 32978 posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk apelowała: - Obywatele Ukrainy nie mogą zostać zatrudnieni w polskich firmach transportowych, a więc wielu z nich nie może przewozić do Ukrainy pomocy humanitarnej. Z tego względu apeluję do Pana Ministra o pilną interwencję w tej sprawie. Dziś w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy informacje resortu infrastruktury.

Posłanka apeluje o pilną interwencję
Legislacja

Posłanka apeluje o pilną interwencję

15 kwietnia 2022

Posłanka na Sejm RP Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. I apel: - Obywatele Ukrainy nie mogą zostać zatrudnieni w polskich firmach transportowych, a więc wielu z nich nie może przewozić do Ukrainy pomocy humanitarnej. Z tego względu apeluję do Pana Ministra o pilną interwencję w tej sprawie.

Komunikat ministra w sprawie wydawania karty kwalifikacji
Legislacja

Komunikat ministra w sprawie wydawania karty kwalifikacji

7 kwietnia 2022

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowany został Komunikat Ministra infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy. 

Zmiany opłat ewidencyjnych
Legislacja

Zmiany opłat ewidencyjnych

6 kwietnia 2022

Z dniem 5 kwietnia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (2022.738).

Karta kwalifikacji kierowcy - rozporządzenie obowiązuje z dniem dzisiejszym
Legislacja

Karta kwalifikacji kierowcy - rozporządzenie obowiązuje z dniem dzisiejszym

6 kwietnia 2022

W dniu wczorajszym (5.4) w Dzienniku Ustaw pod pozycją 742 opublikowano rozporządzenie, które obowiązuje z dniem dzisiejszym (6.4.): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy.

Z 5. kwietnia zmienione rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Z 5. kwietnia zmienione rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

15 marca 2022

Z dniem 5 kwietnia br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W zaproponowanym wykazie rozszerzony został katalog opłat ewidencyjnych o nową opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

W Dzienniku Ustaw opublikowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowych
Legislacja

W Dzienniku Ustaw opublikowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowych

5 listopada 2021

W Dzienniku Ustaw z dnia wczorajszego pod pozycją 1997 opublikowana została ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997). Ustawa obowiązuje z dniem 5. grudnia br. poza wskazanymi przez ustawodawcę wyjątkami.

Przepisy wykonawcze dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców
Legislacja

Przepisy wykonawcze dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców

4 listopada 2021

RCL opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Trwają konsultacje publiczne ogłoszonego projektu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem obowiązywania art. 34 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, czyli 4 miesiące po jej publikacji.. 

Kierowca zawodowy - spoza Unii Europejskiej - z KKK (tekst po sprostowaniu)
Legislacja

Kierowca zawodowy - spoza Unii Europejskiej - z KKK (tekst po sprostowaniu)

4 listopada 2021

KKK to najnowsza propozycja, która trafiła do uchwalonej najnowszej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Projekt rozporządzenia wykonawczego resort infrastruktury przesłał do konsultacji. Dotychczas nie wydawano w RP karty kwalifikacji kierowcy. Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z wejściem w życie art. 34 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 4. miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Obejmie kierowców zawodowych spoza Unii Europejskiej.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie już w Sejmie
Legislacja

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie już w Sejmie

26 sierpnia 2021

Udostępniony został projekt ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Nowelizowane są także ustawy: ustawa - Prawo o ruchu drogowym; o służbie medycyny pracy; o kierujących pojazdami; Kodeksu karnego; o dokumentach publicznych. Udostępniono także projekty aktów wykonawczych.