Legislacja

W rozporządzeniach, kiedy i jak odholować

25 września 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało dwa projekty w sprawie holowania aut:

·w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;

·w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

Jeśli samochód utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej lub został zaparkowany w takich miejscach, w których zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego - zostanie odholowany. Holownik zostanie wezwany także do auta nielegalnie zaparkowanego na kopercie. Decyzję o odholowaniu podejmie np. policjant albo strażnik miejski. Natychmiast musi też o tym poinformować właściciela auta. Ten, jeśli zdecyduje się na jego odbiór, musi najpierw uregulować wszystkie rachunki. Jeśli po auto nikt się nie zgłosi, starosta wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku odholowanego pojazdu na rzecz powiatu. Właściciel lub osoba uprawniona mają trzy miesiące na odebranie pojazdu.

Źródła „Rzeczpospolita” – „Właściciel zapłaci za hol i przechowanie auta” ePrawoDrogowe – DODATKI: Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz Rozporządzenie w sprawie usuwania