Legislacja

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

26 czerwca 2023

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(fot. PIXABAY)

Do ministra infrastruktury trafiła interpelacja w sprawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Posłanka Teresa Hałas proponuje wprowadzenie całkowitego/bezwzględnego zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na/lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów, torowisko, w tym przejście dla pieszych.

Teresa Hałas skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (nr 42667 [kliknij]). Pyta, czy resort prowadzi prace lub rozważa ich prowadzenia, aby znowelizować przepisy „poprzez wprowadzenie całkowitego oraz bezwzględnego zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na/lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia na/lub przechodzenia przez przejście dla pieszych?”. Posłanka obowiązujące regulacje uznała za nieprzejrzyste i niewystarczające w kontekście potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. I doprecyzowuje: „Istotne jest, że treść aktualnie obowiązującego art. 14 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającego co do zasady zakaz korzystania z ww. urządzeń przez pieszych w trakcie przechodzenia przez jezdnię oraz inne miejsca wskazane w treści przedmiotowego przepisu, statuuje obowiązki pieszego w powyższym zakresie jedynie w sytuacji, gdy mogłoby to prowadzić do „ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych”. Według wnioskodawczyni redakcja tego przepisu powoduje bardzo poważne problemy interpretacyjne w konkretnych sytuacjach drogowych i stanach faktycznych. A to prowadzi do powszechnego nieprzestrzegania tego obowiązku przez pieszych, często ofiar zdarzeń drogowych.

Posłanka apeluje o wprowadzenie całkowitego zakazu posługiwania się ww. urządzeniami przez pieszych w sytuacjach objętych dyspozycją art. 14 ust. 8 ww. aktu normatywnego w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo na drogach publicznych oraz będzie pozostawało spójne z pozostałymi regulacjami Prawa o ruchu drogowym, w tym w szczególności zasadą szczególnej ostrożności obowiązującej pieszego w trakcie przechodzenia przez jezdnię, drogę rowerową lub torowisko.

Codzienne obserwacje zdecydowanie potwierdzają spostrzeżenia podniesione w interpelacji, czekamy na stanowisko resortu. (jm)