Legislacja

W ustawie pojawi się także definicja rolkarza

13 listopada 2016

4114f8be6fa79c3bac968e6d2843087a2e51b640

(550-72 fot. J. Michasiewicz)

Interpelacja nr 6192 w sprawie braku uregulowań prawnych pozwalających na bezpieczne poruszanie się rolkarzy po asfaltowych drogach rowerowych przywołuje, iż w obecnym kształcie ustawy – Prawo o ruchu drogowym pominięto rolkarzy jako uczestników ruchu drogowego określając ich jako pieszych. Co za tym idzie mają oni obowiązek poruszania się po chodnikach i nie mogą korzystać z dróg dla rowerów. I tu mamy problem. Chodniki nie są dostosowanedo jazdy na rolkach. Bezpieczeństwo pieszych i rolkarzy mógłby zmienić zapis ustawowy zezwalający osobom jeżdżącym na rolkach na korzystanie z dróg dla rowerów. I tu potrzebna jest definicja rolkarza. Takie uregulowania ma: Słowacja, Austria, Niemcy, Czechy.

Jak się dowiadujemy - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym - resort transportu rozpoczął prace legislacyjne, mające na celu uregulowanie problematyki korzystania z tego typu urządzeń na drogach publicznych. Zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie zostały ujęte w projekcieustawyo zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw(numer UC65 w wykazie prac legislacyjnych), który znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projektowane przepisy przewidują m.in. zmiany w zakresie definicji pieszego oraz dodanie definicji urządzenia transportu osobistego, które to określenie resort (projektodawca przepisów) nadał urządzeniom takim jak: wrotki, rolki, deskorolka, hulajnoga, hulajnoga elektryczna, segway (oraz urządzenia podobnej konstrukcji), itp. Zmiana przepisów pozwoli m.in. na udostępnienie osobom korzystającym z przedmiotowych urządzeń infrastruktury przeznaczonej dotychczas wyłącznie dla rowerzystów (drogi dla rowerów). Zgodnie z przywołanym projektem ustawy, nowe regulacje prawne wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy – poinformował Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.