Legislacja

Wątpliwości dot. ponownego egzaminu teoretycznego

7 marca 2019

Wątpliwości dot. ponownego egzaminu teoretycznego

Do ministra infrastruktury skierowana zostało pytanie o celowość utrzymywania obowiązku zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przez osoby już posiadające prawo jazdy innej kategorii.

Wątpliwość posła. Poseł Jacek Wilk w interpelacji nr 29747 w sprawie celowości utrzymywania obowiązku zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przez osoby już posiadające prawo jazdy innej kategorii zgłasza wątpliwość czy rzeczywiście w takiej sytuacji osoba zdająca egzamin na kolejną kategorię prawo jazdy powinna ponownie zdawać egzamin teoretyczny. Czytamy: - Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym są identyczne dla kierowców motocykla, samochodu osobowego, ciężarówki czy autobusu. A także obowiązują rowerzystów, którzy po drogach mogą się poruszać bez żadnych stosownych uprawnień wynikających ze zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego - poseł proponuje konkretne rozwiązanie. - Zasadne więc wydaje się wprowadzenie odpowiedniej zmiany i przygotowanie przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia, w którym odpowiedni zapis mógłby wyglądać na przykład tak: Egzamin państwowy. § 9. Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie praw jazdy kolejnych kategorii uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Pytanie do ministra infrastruktury. Jacek Wilk wystosował do ministra infrastruktury pytanie: - Kiedy nienormalny, a przede wszystkim nielogiczny obowiązek powtórnego zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przez osoby posiadające już prawo jazdy jakiejś kategorii zostanie zniesiony? Autor interpelacji uważa, iż utrzymywanie przywołanego obowiązku związane jest z wpływami do budżetu państwa z opłat egzaminacyjnych. Natomiast zaproponowana zmiana „usuwa oczywistą nielogiczność i - co najważniejsze - pozytywnie zostałaby przyjęta przez setki tysięcy, jeśli nie miliony kierowców.”

Wątpliwość redakcji. Proponowana przez posła zmiana przepisu dotyczy egzaminów teoretycznych w zakresie tzw. wyższych kategorii praw jazdy. Czy rzeczywiście uzasadniona? Tak wiele mówimy, iż bezpieczeństwo na drogach uzależnione jest od wiedzy i umiejętności kierowców. Chcemy poruszać się po bezpiecznych drogach. Prawidłowe wyszkolenie kierowców jest zatem niezbędne. Czy kierowca zdający egzamin na prawo jazdy kolejnej kategorii po latach przerwy będzie bezpiecznym kierowcą? Prosimy o opinie w tej sprawie?

I mała dygresja. Poseł Jacek Wilk zgłosił interpelację w związku z otrzymaną prośbą. Zgłaszający ją w uzasadnieniu przywołują rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2012.995). Tymczasem akt ten 25 lutego 2016 r. utracił moc (uchylenie ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2014.970). Od tej daty obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2016.232). Czy błędne przywołanie nieobowiązującego aktu nie jest uzasadnieniem, iż szkolenie powinno być permanentne? (jm)