Legislacja

Wchodzi w życie kolejne rozporządzenia w sprawie recyklingu pojazdów

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

12 listopada 2005

Rozporządzenie określające minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych eksploatacji dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 230 (Aktualizacja 43 – w przygotowaniu).