Legislacja

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

Autor: Prawo Drogowe

21 września 2005

Weszło w życie rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów.

(Dz. U. nr 169, poz. 1423)

Źródło Prawo Drogowe