Legislacja

Wyższy tonaż na prawo jazdy kat. B

18 listopada 2020

Wyższy tonaż na prawo jazdy kat. B
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Grupa posłów zwróciła się do ministra infrastruktury z interpelacją (nr 13694) w sprawie określenia tonażu samochodów na prawo jazy kategorii B. Autorzy wystąpienia przywołują informację, iż obowiązujące dziś przepisy zostały „ustanowione kilkadziesiąt lat temu – w dobie całkowicie innych rozwiązań technicznych”.

Dla uzasadnienia posłowie wskazują: - Produkowane dziś pojazdy znacznie różnią się więc od tych projektowanych i produkowanych 40 czy 50 lat temu m.in. są one znacznie cięższe. Mowa tu zarówno o typowych samochodach osobowych (przede wszystkim coraz bardziej popularnych SUV-ach), ale również lekkich samochodach dostawczych oraz camperach. W przypadku tych dwóch grup pojazdów masa własna pojazdu coraz bardziej zbliża się do sztywnych limitów narzuconych przez obecne przepisy, a uwzględniając ich załadowanie doprowadza często do sytuacji przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Oczekiwane jest stanowisko ministerstwa i ewentualna liberalizacja przepisów dotyczących wskazanego tonażu. Ostatecznie posłowie wnioskują: - Jeżeli ministerstwo odnosi się pozytywnie do wyżej opisanego postulatu, proszę o wskazanie możliwych do podjęcia kroków prawnych, celem wprowadzenia liberalizacji przepisów w tym zakresie.

I dwa słowa przypomnienia. Po pierwsze fakt, iż dziś dopuszczalna masa całkowita pojazdu, który możemy prowadzić z prawem jazdy kat. B to do 3,5 tony. Po drugie – kierowcy z prawem jazdy wymienionej kategorii mają uzyskać uprawnienie jazdy cięższym samochodem (powyżej 3,5 t do 4,25 t dopuszczalnej masy całkowitej), to rozwiązanie pod dwoma warunkami: pojazd musi mieć napęd alternatywny (nie tylko samochody eletryczne), a kierujący – uprawnienia od co najmniej dwóch lat. Takie zmiany zaproponował resort infrastruktury w projekcie zmian w ustawie o transporcie drogowym. Jak zaplanowało Ministerstwo Infrastruktury przepis ma obowiązywać od maja 2021 r. co potwierdził Rafał Weber w czerwcu br. informując: - Minister Infrastruktury przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC18. W projekcie zawarto szereg przepisów dostosowujących polskie przepisy do zmian wynikających z ww. dyrektywy w tym przepis zmieniający zakres uprawnień do kierowania pojazdami wynikającymi z kategorii B prawa jazdy. Zaproponowano, aby można było kierować pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg. Taka możliwość zostałaby dopuszczona jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowym warunkiem byłoby posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat. Przepis ten wynika bezpośrednio z przepisów dyrektywy 2006/126/WE zmienionych ww. dyrektywą. (jm)