Legislacja

Zabrakło jednego głosu. Czy będzie weto prezydenta?

5 grudnia 2022

Zabrakło jednego głosu. Czy będzie weto prezydenta?
Głosowanie podczas 67. posiedzenia Sejmu RP (Kancelaria Sejmu RP fot. Łukasz Błasikiewicz)

Posłowie w trakcie głosowań 67. posiedzenia Sejmu RP odrzucili sprzeciw senatorów w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2827 [kliknij] i druk nr 2836 [kliknij]) tzw. ustawę wordowską. Głosowało - 443 posłów: ZA – 222; PRZECIW – 221; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0; NIE GŁOSOWAŁO – 17 [kliknij]. Większość bezwzględna głosowania nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę – 222.

Eksperci pytają: Czy będzie weto prezydenta, czy stanie po stronie Konstytucji?

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wskazywał na niekonstytucyjność zaproponowanych rozwiązań. 2 listopada br. w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego [kliknij] informował: - Posłowie planują podwyżki cen egzaminów na prawo jazdy i przerzucenie kosztów utrzymania WORD-ów na sejmiki. Marszałek zapowiedział zaskarżenie uchwalonej z niezmienionym brzmieniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. I tak właśnie się stało, ustawa została przegłosowana w niezmienionym brzmieniu. (jm)