Legislacja

Zdecydowanie za ideą konsorcjum

15 grudnia 2012

 

a6b755617263d871325187b408bf852d02b48b52

 

W Y J A Ś N I E N I E

Dotyczy tekstu apelu opublikowanego na stronach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie, a adresowanego do zainteresowanych powstaniem konsorcjum WORD-ów oraz koleżanek i kolegów z naszej branży. Zgodnie z dobrymi obyczajami spróbujemy - w sposób merytoryczny - odpowiedzieć na wątpliwości autorów tekstu.

Bezsprzecznym jest, iż konsorcjum daje możliwość zakupu lub wynajmu, na jednakowych zasadach dla wszystkich jego uczestników, samochodów egzaminacyjnych i szkoleniowych. Ponieważ sprawa ta była wielokrotnie dyskutowana i jest znana naszemu środowisku nie będziemy jej ponownie szczegółowo omawiać. Przypomnijmy jednak, że dotychczasowe działania w celu zmiany tak niekorzystnej oraz fatalnej z ekonomicznego punktu widzenia sytuacji, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci zmiany zapisu ust. 1 w artykule 53 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Nawet najwięksi optymiści nie są w stanie dzisiaj przewidzieć kiedy, ten zdecydowanie słuszny. postulat dopuszczenia do egzaminów pojazdów szkoleniowych może zostać zrealizowany w drodze nowelizacji, wchodzącej w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku, ustawy.

Więc co mamy robić? Opublikowany apel nie podaje żadnych nowych faktów na rzecz działań legislacyjnych - po prostu nowych faktów nie ma.

Fakt, że będziemy musieli wymieniać samochody co cztery lata! Jednak jeżeli dla przykładu będziemy je tylko wynajmować (jak WORD w Warszawie) to jakie to ma znaczenie? Przeciwnie. Jest to wielka zaleta naszego pomysłu.

Opinie zawarte w następnych punktach omawianego tekstu są pozbawione racjonalnych przesłanek. Nie są też oparte na poważnej analizie. Uważamy, że końcowy apel o rozwagę przy podejmowaniu decyzji właśnie sprzyja realizacji naszego pomysłu. Trzeba szukać rozwiązań alternatywnych. “Istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli do konsorcjum nie przystąpi wymagana minimalna liczba OSK, WORD-y ogłoszą przetarg samodzielnie i po raz kolejny zostaniemy “postawieni pod ścianą” tj. zmuszeni do zakupu pojazdów marki, która zostanie zakupiona lub wynajęta przez WORD za grosz, jak to ma miejsce w WORD Rzeszów i Przemyśl.” Bardzo słuszna uwaga, dlatego już dzisiaj należy stwierdzić, jaka liczba samochodów wchodzi w rachubę. W tym celu udostępniamy na stronie www.sosk.waw.pl deklarację ewentualnego przystąpienia do konsorcjum. Wg stanu ilości złożonych deklaracji jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby zainteresowanych ośrodków szkolenia! Przystąpienie do zakupu lub wynajmu grupowego (flotowego) pojazdów może stworzyć podwaliny do nowego spojrzenia na problem, wypracowania nowatorskiego rozwiązania sprawy wymiany samochodów, z którym i tak musimy się zmierzyć.

Koleżanki i Koledzy, rozważcie zalety naszego pomysłu. Podejmijcie właściwą, tak korzystną w przypadku przystąpienia do konsorcjum, decyzję.

Z poważaniem

Dariusz Gil, Wojciech Szemetyłło

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie

(Fot.: PD@N 447-23)