Legislacja

Zgoda jest. A realizacja?

5 sierpnia 2022

Zgoda jest. A realizacja?
(fot. PIXABAY)

Od lat ośrodki szkolenia kierowców apelowały o zmianę w przepisach, umożliwiającą prowadzenia jazd doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. Dziś jedyna taka możliwość to skorzystanie z oferty Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. A tam jest za daleko, albo brakuje czasu. Tymczasem osk tuż za przysłowiowym rogiem. Resort po raz kolejny mówi o przygotowywanych zmianach w ustawie o kierujących pojazdami. Kolejne mają być jesienią br.

Od kilku lat posłowie pytają resort transportu o możliwość upoważnienia ośrodków szkolenia kierowców do prowadzenia usługi w zakresie jazd doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. Z taką samą regularnością przedstawiciele ministerstwa potwierdzają, potrzebę zmiany przepisów dotyczących kwestii szkolenia osób, które z powodu dłuższej przerwy w poruszaniu się pojazdem chciałyby przejść kurs uzupełniający wiedzę i umiejętności w ośrodku szkolenia kierowców.

- Zmiana przepisów w tym zakresie ma zostać przeprowadzona przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami - dowiadywaliśmy się w roku 2017 [kliknij].

- Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw w którym m.in. zaproponowano, aby osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osoba ubiegająca się o przywrócenie takiego uprawnienia mogła odbyć szkolenie uzupełniające prowadzone przez ośrodek szkolenia kierowców. Projekt ustawy został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i oczekuje na wpis - w roku 2020 [kliknij].

- Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1212, z późn. zm.), szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu jest prowadzone przez ośrodek szkolenia kierowców - jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Stosowanie do art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego lub w ośrodku doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. Mając na względzie powyższe należy wskazać, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami są uprawnione do przystąpienia do jazd doszkalających jedynie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Ze względu jednak na zapotrzebowania w zakresie uczestnictwa w takich jazdach przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami, planuje się zmianę przepisów prawa w taki sposób, aby nowelizacja ta umożliwiała uczestnictwo w jazdach doszkalających w ośrodku szkolenia kierowców również przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami - informuje w lipcu br. przedstawiciel resortu infrastruktury [kliknij].

Niezmiennie dowiadujemy się, że zmiana będzie.

Pozostaje pytanie - Właściwie kiedy? Duże prawdopodobieństwo, że trafi do procedowania jesienią wraz z innymi projektami zmian ustawy [kliknij]. (jm)