Legislacja

Zmiana Prawa o ruchu drogowym podpisana

5 października 2006

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa musi być jeszcze opublikowana w dzienniku ustaw, będzie obowiązywała z dniem ogłoszenia. W nadchodzącym tygodniu Komisja Infrastruktury – rozpatrzy sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.