Legislacja

Zmiany w kwestii udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

28 września 2023

Zmiany w kwestii udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów
Raport przykładowy zawierający dane fikcyjne wygenerowany elektronicznie ze strony HistoriaPojazdu.gov.pl [kliknij]

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 września 2023 pod poz. 2028 [kliknij] Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.

Minister Cyfryzacji w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80cb ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wprowadził zmiany w rozporządzeniu z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (2017.2085 ze zm.: 2017.2366, z 2018 r. poz. 1046, z 2020 r. poz. 241 oraz z 2023 r. poz. 1595). Czyli:

1) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Każdemu zainteresowanemu udostępnia się w systemie teleinformatycznym ewidencji, po podaniu numeru rejestracyjnego, numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy i daty pierwszej rejestracji, albo w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po podaniu numeru rejestracyjnego i numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy, następujące dane o pojeździe:”;

2) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Każdemu zainteresowanemu udostępnia się w systemie teleinformatycznym ewidencji albo w aplikacji mObywatel, po podaniu numeru rejestracyjnego autobusu, pojazdu przeznaczonego do przewozu osób, trolejbusu, następujące dane o pojeździe:”.

Zmiany zostały wprowadzone w związku z rozwojem aplikacji mObywatel, wobec którego podjęto decyzję o udostępnieniu usługi Historia Pojazdu w dodatkowym kanale - w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (2023.1234). Wymagało to właśnie zmiany przepisów omawianego rozporządzenia. I tak w nowelizacji zaplanowano wprowadzenie zmian, które pozwalają na udostępnienie usługi Historia Pojazdu Dodatkowo, względem korzystania z usługi Historia Pojazdu w dotychczasowy sposób, w aplikacji mObywatel wprowadzone zostanie ułatwienie dla obywateli przy podawaniu zestawu danych niezbędnych do uzyskania danych z ewidencji poprzez ograniczenie tych danych do dwóch atrybutów: numeru rejestracyjnego i numeru VIN co wynika z faktu, że każdy użytkownik aplikacji mObywatel został uprzednio uwierzytelniony.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 września 2023 r. (jm)