Legislacja

Zmiany w rozporządzeniach dot. rejestracji pojazdów

16 października 2020

Zmiany w rozporządzeniach dot. rejestracji pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające przepisy w zakresie zagadnień związanych z rejestracją pojazdów. Zaplanowane akty mają obowiązywać z dniem 4 grudnia br.:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 74);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 75);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 76).

Projektowane rozporządzenia mają na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), które wchodzą w życie z dniem 4 grudnia 2020 r. 

Projekty skierowano do konsultacji międzyresortowych, które mają trwać 7 dni. (jm)