Legislacja

Zmiany w rozporządzeniach o znakach drogowych

12 marca 2012

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych z datą ich zakończenia do ostatnich dni marca br. skierowało dwa rozporządzenia w sprawie znaków drogowych:

* zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz

* zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ministrowie transportu i spraw wewnętrznych w par. 58 rozporządzenia o znakach drogowych zmienia brzmienie: “znak D-44 “strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdem poza miejscem wyznaczonym. Znak D-45 “koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z takiej strefy”.

e9eb11e9df5bc81269071d6c2884a188c1ea7ad2

I drugie - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - zmienia brzmienie dotychczasowego zapisu “5.2.50. Strefa parkowania”, podaje także wzory symboli stosowanych przy znaku D-44. Zmiany wprowadzane są w związku z faktem, zmiany w przepisach par. 58 ust. 4 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w celu wyeliminowania możliwości jednoczesnego nakładania sankcji administracyjnej i grzywny za wykroczenie przedmiotowy projekt rozporządzenia odpowiednio dostosowuje przepisy pkt 5.2.50.

c371a8be7d85d628665a3a8838839262034ec90b 2f791a747516d72dfb721763acaf840dc8a81704

(Fot.: PD@N 421-37-38)