Legislacja

Zmienione zasady dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych

28 grudnia 2022

Zmienione zasady dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych
(fot. PIXABAY)

Od 24 grudnia 2022 r. Wielka Brytania wprowadziła zmiany w krajowych przepisach dotyczących zasad dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych wobec przewoźników z Unii Europejskiej.

Jak poinformowało brytyjskie Ministerstwo Transportu, zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu Zjednoczonego Królestwa nr 1260/2022 "The Drivers’ Hours, Tachographs, International Road Haulage and Licensing of Operators (Amendment) Regulations 2022" z 26 listopada 2022 r. Przepisy te, wyjaśnione w "Explanatory Memorandum", wchodzą w życie z dniem 24.12.2022 r.

Zmiany wprowadzone przez Wielką Brytanię obejmują:

* wprowadzony zostaje zakaz wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do UK;

Przewoźnicy z UE nadal będą mieli możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym - zgodnie z art. 462 ust. 7 lit.a i b umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (TCA). Stanowi o tym paragraf 7.18 "Explanatory Memorandum".

* wprowadzony zostanie zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (tj. niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie UK przez przewoźników unijnych;

Oznacza to, że przewoźnicy z UE będą mogli wykonywać przewozy do/z UK wyłącznie w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone natomiast będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep/przyczep do/z portów lub terminali kolejowych wykonując przewóz na terytorium Wielkiej Brytanii. Władze brytyjskie wskazują na fakt, że sprawa ta nie jest uregulowana w umowie TCA, zatem strona brytyjska odstępuje od tej reguły. Stanowi o tym paragraf 7.22 "Explanatory Memorandum".

* przewidziano możliwość wykonywania przewozów między UK a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT;

Dotychczas dla tego rodzaju operacji transportowych wymagana była jedynie licencja wspólnotowa. Wymóg ten dotyczy również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz w odwrotnym kierunku. Sprawa ta również nie była uregulowana w umowie TCA. Z tego względu, jak wyjaśnia strona brytyjska, odstępuje się od stosowania tego rozwiązania. Stanowią o tym paragrafy 7.19-7.21 "Explanatory Memorandum".

- Biorąc pod uwagę tryb przyjęcia tych rozwiązań, bez powiadomienia państw członkowskich Unii Europejskiej z wyprzedzeniem, pozwalającym na dostosowanie się do nowych wymagań, podejmujemy interwencję w tej sprawie u władz brytyjskich - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Występujemy z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów lub rozpatrzenie możliwości odstąpienia od części z nich - podkreśla wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sankcji stosowanych za naruszenia w transporcie drogowym w Wielkiej Brytanii są dostępne pod linkiem:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1123535/dvsa-enforcement-sanctions-policy.pdf.

Procedura odwoławcza dotycząca kontroli w zakresie transporcie drogowym dostępna jest pod linkiem:

https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-standards-agency/about/complaints-procedure.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury