Legislacja

Zmniejszenie liczby zabitych o co najmniej 40%

24 lutego 2021

Zmniejszenie liczby zabitych o co najmniej 40%
23.2.2021. Konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego oraz Andrzeja Adamczyka i Rafała Webera -„Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej” [kliknij] (fot. screen)

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w KPRM po posiedzeniu rządu, premier Mateusz Morawiecki informował o przyjętym „Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024”. Premierowi towarzyszył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Rafał Weber.

- Szanowni Państwo, zmniejszenie liczby wypadków, zmniejszenie liczby ofiar wypadków, tragicznych ofiar wypadków, to jest jeden z najważniejszych priorytetów rządu. Chcemy, żeby polskie drogi były coraz bardziej komfortowe, ale też przede wszystkim coraz bardziej bezpieczne. Temu podporządkowany jest nasz program bezpiecznych dróg. Program, który odnosi się do przebudowy skrzyżowań dróg krajowych, do budowy oświetleń, doświetleń (…), budujemy obwodnice, budujemy autostrady, drogi szybkiego ruchu, ale też przebudowa w wielu miejscach dróg krajowych i nie tylko odjęta będzie szczególnym priorytetem rządu - podkreślał premier. - Jestem przekonany, że ta propozycja doprowadzi do zmniejszenia ofiar wypadków drogowych. (…) Ten priorytet będzie obudowany z jednej strony odpowiednimi regulacjami i ustawami. Ustawami, które wchodzą w życie już w najbliższych miesiącach, ale również będzie właśnie obudowany inwestycjami - kontynuował. Jednocześnie M. Morawiecki apelował: - Jednocześnie chce zaapelować o bezpieczne jeżdżenie. Bo nawet najbardziej ostre prawo nie skróci drogi hamowania. Droga hamowania zależy od zdrowego rozsądku. (…) Mamy do czynienia z bardzo niepokojącymi wskaźnikami, które wprawdzie w ostatnich miesiącach, ostatnich kwartałach są nieco lepsze, ale jednak dla nas te dramaty pozostają absolutnym priorytetem. (…) - Nie ma kierowców, którzy nie popełniają błędów. Ale jesteśmy w stanie zbudować taką infrastrukturę drogową, która zmniejszy pojawienie się liczbę tych błędów i ograniczy zdecydowanie tragiczne skutki błędów - dodał mówca. - Program bezpiecznej infrastruktury drogowej to zielone światło dla lepszej ochrony życia, lepszej ochrony zdrowia każdego uczestnika ruchu drogowego. To jest jeden z priorytetów naszego rządu - zakończył premier.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury mówił o spadającej liczbie wypadków drogowych w Polsce. Jednak w niesatysfakcjonującym tempie - podkreślił. - Działamy poprzez edukację, działamy poprzez zmiany prawa i działamy poprzez inwestycje.

Jak się dowiadujemy z komunikatu po posiedzeniu RM [kliknij] w ciągu najbliższych czterech lat – jak założono w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 – zaplanowano ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 40 proc. oraz zmniejszenie liczby ciężko rannych o co najmniej 41 proc. (jm)