News tygodnia

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy

27 stycznia 2008

W dniu 26 stycznia 2008 roku w Torunia odbyła się konferencja metodyczna pod hasłemSpołeczna misja nauczycieli jazdy”. Organizatorami konferencji byli: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, wydawnictwo Grupa IMAGE. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem z Sekretariatem Krajowej Rady BRD.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło ponad 80 instruktorów działających w Toruniu i okolicznych powiatach. Celem konferencji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy. Tematyka konferencji:

1.Odpowiedzialność prawna nauczycieli jazdy - Maciej Wroński, ekspert prawa drogowego.

2.Sylwetka psychologiczna nauczyciela jazdy - Andrzej Markowski, psycholog transportu.

3.Umiejętności dobrego kierowcy – Europejski Program OBSERWATOR - Witold Wiśniewski, prezes wydawnictwa Grupa IMAGE.

4.Potrzeby zawodowe instruktorów jazdy - Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

5.Kształtowanie właściwych postaw kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego - mł. insp. Janusz Brodziński, Komendant Miejski Policji w Toruniu.

6.Nadzór nad procesem szkolenia kierowców - Roman Kwiatkowski, inspektor w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia.

7.Statystyka zdawalności oraz omówienie przyczyn niepowodzeń egzaminacyjnych - Stanisław Jabłoński, kierownik Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu; Jerzy Jaworski, egzaminator nadzorujący w WORD w Toruniu.

Uczestnicy otrzymali Certyfikat udziału w konferencji wystawiony przez organizatorów oraz materiały informacyjno-szkoleniowe wspomagające pracę instruktorów. Przebieg konferencji i wypowiedzi uczestników potwierdziły potrzebę cyklicznego organizowania takich metodycznych spotkań służących wymianie doświadczeń, co będzie miało wpływ na jakość kształcenia przyszłych kierowców, a co za tym idzie – wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Spełniając oczekiwania uczestników konferencji dyrektor WORD pan Marek Staszczyk zadeklarował zorganizowanie w 2008 roku kolejnego spotkania roboczego na temat przygotowania kandydatów do wykonania zadań egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy. Spotkania szkoleniowe wzbogacające kompetencje zawodowe instruktorów jazdy zostały wpisane do planu działania Wojewódzkiej Rady BRD i ośrodków ruchu drogowego działających w województwie kujawsko-pomorskim.