News tygodnia

Kiedy baza pytań egzaminacyjnych zostanie ujawniona? Może w maju?

8 stycznia 2015

 

e48b0682fd2de4f893498a5821108d5884c947ec

f788190d68b33cfb5713bbb6cd19c9e7cf545e84

20224cd42d7969ba96834c58d4edecbaeb8022f0

(510-77, 69 i 76)

Redakcja PRAWA DROGOWEGO @ NEWS zwróciła się do resortu transportu z zapytaniem o termin publicznego udostępnienia pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Przypomnijmy ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2014.970) ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw transportu do udostępnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej ministerstwa pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym. Odpowiadający na nasze pytanie rzecznik prasowy Piotr Popa przypomniał, iż w dalszej części przepisu został określony termin: “nie później niż 6 miesięcy od dania powołania komisji” weryfikującej (art. 9). Pytanie kiedy zostanie powołana komisja? W dalszym przepisie jest mowa o terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. I tak: publikacja noweli nastąpiła 24.7.2014 r., po 30 dniach akt wszedł w życie - 24.8.2014 r., po 3 miesiącach miała zostać powołana komisja - 24.11.2014 r. , a po 6 miesiącach publikacja. Jak się dowiedzieliśmy trwają prace nad określeniem składu komisji, na styczeń zaplanowano jej pierwsze posiedzenie. Odliczamy pół roku od listopadowej daty i otrzymujemy termin majowy 2015 r. Do tego czasu pytania mają być zweryfikowane i następnie zatwierdzone przez ministra i etap ostatni ich udostępnienie na stronach internetowych resortu. Oczywiście publikacja może nastąpić wcześniej, termin 6-miesięcy to data graniczna.